[1] Tổng Hợp Đầy Đủ Các Dạng Toán Lớp 3 Thường Gặp!

Khi đọc được bài viết này của gia sư Thành Tâm, chắc hẳn quý bạn đọc đang loay hoay tìm kiếm các dạng toán lớp 3 đúng không nào. Việc tóm tắt và hướng dẫn trẻ nắm được các dạng bài tập lớp 3 sẽ tạo nền tảng quan trọng để trẻ chinh phục được môn toán ở năm học tiếp theo.

Gia sư lớp 3 của Thành Tâm xin gửi đến quý bạn đọc đầy đủ các nội dung cần thiết về dạng bài tập toán có trong chương trình toán lớp 1 một cách chi tiết nhất. Hãy cùng đọc và tham khảo nhé!

>>> Xem thêm: Địa chỉ tìm gia sư Toán uy tín và cam kết chất lượng

Các dạng toán lớp 3 thường gặp
Các dạng toán lớp 3 thường gặp

Dạng 1: Các bài toán liên quan rút về đơn vị

Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

Bài 2: Một cửa hàng có 6 thùng nớc mắm nh nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nớc mắm.

Bài 3: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho.

Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường đợc chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đờng bằng nhau)

Bài 4: Một cửa hàng có 6 hộp bút chì nh nhau đựng tổ cộng 144 cây bút chì, cửa hàng đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì?

Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng mua đợc 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng mua đợc bao nhiêu quyển truyện tranh ?

Bài 6: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 7: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đờng và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao đường?

Bài 8: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi

>>> Xem thêm: [Bài toán rút về đơn vị lớp 3]: Hướng dẫn, Phân loại bài tập chi tiết!

[Bài toán rút về đơn vị lớp 3]: Hướng dẫn, Phân loại bài tập chi tiết!
[Bài toán rút về đơn vị lớp 3]: Hướng dẫn, Phân loại bài tập chi tiết!

Dạng 2: Dạng bài toán nhân chia lớp 3

Bài 1: Có 5 thùng kẹo , mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 2: Có 8 bạn nhỏ đI mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 4: Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì chia được bao nhiêu túi?

Bài 5: An có một số viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia đều thành 7 túi, mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo.

Dạng 3: Các bài toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần

Bài 1: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày thứ hai bán được số đường giảm đI 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường?

Bài 2: Có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng 72 kg gạo và đựng gấp 3 lần bao thứ hai. Hỏi bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu ki lô gam gạo?

Bài 3: Hồng có 18 quyển sách , số sách của Hồng so với số sách của Lan thì kém 3 lần. Hỏi hai bạn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 4: An đi thăm một nông trại có nuôi gà và heo, An đếm được 216 chân gà và thấy số gà gấp 3 lần số heo. Hỏi nông trại có bao nhiêu con heo?

Bài 5: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 48 lít dầu, thùng thứ hai nếu có thêm 4 lít dầu thì số dầu ở thùng thứ hai so với thùng thứ nhất sẽ kém hai lần. Hỏi phải chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu để hai thùng có số dầu bằng nhau?

Bài 6: Bằng và Đức có tất cả 48 viên bi, biết số bi của Đức gấp 3 lần số bi của Bằng. Hỏi Đức có nhiều hơn Bằng bao nhiêu viên bi?

Dạng 4: Cái dạng toán lớp 3 giải từ hai phép tính trở lên

Bài 1: Bằng và Đức có tất cả 48 viên bi, biết số bi của Đức gấp 3 lần số bi của Bằng. Hỏi Đức có nhiều hơn Bằng bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Có hai bao gạo, bao thứ nhất có 48 kg, bao thứ nhất ít hơn bao thứ hai 16 kg. Hỏi hai bao có tất cả bao nhiêu kg gạo?

Bài 3: Người ta đựng 1344 viên kẹo trong 6 thùng kẹo, mỗi thùng kẹo có 8 gói kẹo. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 4: Dũng có một số viên bi chia đều thành 9 túi, mồi túi 16 viên bi. Nếu Dũng lấy số bi đó chia đều thành mỗi túi 6 viên bi thì chia được bao nhiêu túi?

Bài 5: Có ba bao đường đựng tổng cộng 168 kg . Bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai 5 kg, Bao thứ hai đựng 46 kg . Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu kg đường?

Bài 6: Có 2 xe chở hành khách, xe thứ nhất chở 25 người, xe thứ hai trở 32 người, Hỏi nếu chuyển 4 hành khách từ xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai nhiều hơn xe thứ nhất bao nhiêu hành khách?

Bài 7: Có hai kệ sách, kệ thứ nhất nhiều hơn kệ thứ hai 15 quyển. Người ta chuyển 6 quyển từ kệ một sang kệ hai. Hỏi kệ một còn nhiều hơn tổ hai bao nhiêu quyển sách?

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Dạng 5: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài 1: Một bao gạo có 42 kg, người ta lấy ra 1/6 số gạo trong bao. Hỏi trong bao còn bao nhiêu kg gạo?

Bài 2: Tấm vải xanh dài 18 m, tấm vải đỏ dài bằng 1/3 tấm vải xanh. Hỏi 2 tấm vải dài bao nhiêu m?

Bài 3: Lớp 3 A có 32 học sinh, 1/4 số học sinh của lớp 3 A là nữ. Hỏi lớp 3 A có bao nhiêu học sinh Nam?

Bài 4: Có 2 thùng dầu , biết 1/3 số dầu thùng 1 bằng 1/4 số dầu thùng 2, biết thùng thứ nhất có 18 lít dầu. Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: Mẹ có 32 viên kẹo, mẹ cho Hồng 1/4 số kẹo, cho Huệ 1/3 số kẹo còn lại sau khi cho Hồng. Hỏi cuối cùng mẹ còn bao nhiêu viên kẹo?

Bài 6: Có 2 thùng dầu, thùng thứ nhất lúc đầu có 24 lít sau đó người ta thêm vào thùng thứ nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng thứ 2 bằng 1/2 số dầu của thùng thứ 1. Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu?

Dạng 6: Các dạng toán lớp 3 gấp lên một số lần

Bài 1: Hai thùng xà phòng có tất cả 45kg người ta lấy ra từ thùng 9kg và lấy số xà phòng thùng thứ nhất gấp 2 lần số xà phòng của thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu kg xà phòng?

Bài 2: Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 32 lít. số dầu của thùng thứ nhất gấp 3 lần số dầu thùng thứ hai. Tính số dầu ở mỗi thùng?Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 32 lít. số dầu của thùng thứ nhất gấp 3 lần số dầu thùng thứ hai. Tính số dầu ở mỗi thùng?

Bài 3: Hai bao gạo co tổng cộng 80 kg, biết số gạo của bao thứ nhất gấp 4 lần số gạo của bao thứ hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?

Bài 4: Bình có 42 viên bi, Dũng có một số viên, Bình cho Dũng 6 viên bi thì số bi còn lại của Bình gấp 3 lần tổng số bi của Dũng. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi?

Bài 5: Một của hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán giảm 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài 6: Lan có 18 con tem, Lan có số tem gấp 3 lần số tem của Thắm. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu con tem?
Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi 2 thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu?

KẾT LUẬN:

Gia sư Thành Tâm hi vọng qua bài viết này, quý bạn đọc đã tóm tắt và chọn lọc được các dạng toán lớp 3 phù hợp với năng lực của con trẻ. Mỗi dạng toán sẽ có những “cái khó” riêng. Do vậy, quý chúng ta phải kiên nhẫn và hướng dẫn bé từng bước. Chúc các bé học tốt và chinh phục những bài toán hay của chương trình lớp 3 nhé! Mọi sự thắc mắc vui lòng liên hệ theo số hotline 037 477 1705 hoặc fanpage của chúng tôi để được giải đáp.

>>> Bài viết có ích với bạn: 

>>> [Kinh Nghiệm] Dạy Con Học Toán lớp 3: Bé Tập Trung, Tự Giác!

Nhấn vào đây để đánh giá bài này !
[Toàn bộ: 2 Trung bình: 3]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *